Formy spolupráce

Podpora Ad-Hoc

Vhodné pro všechny individuální investiční / nákupní případy:

  • Vyhledávání nových dodavatelů a komplexní výběrová řízení na dodávky materiálu, produktů nebo služeb 
  • Hledání alternativních řešení pro stávající dodavatelsko-produktové portfolio

Vše na globální úrovni s plnou podporou přípravy profesionálního komerčního vyjednávání a poradenství při přípravě kontraktů a smluv včetně analýzy nejvhodnějšího logistického řešení.

Cena se standardně stanovuje:

  • % ze získaných úspor
  • fixně 
  • dohodou dle rozsahu a náročnosti realizace

 

Externí specialista

Vhodné pro dlouhodobější projekty, kdy je nutná každodenní komunikace a podpora společnosti - řešení pro rozsáhlejší portfolia produktů a služeb

Cena se stanovuje fixně / měsíc

 

Hodinové poradenství

Konzultace pro řešení strategického nákupu a business developmentu - máte plán pro změnu stávajícího způsobu řešení interního strategického nákupu a potřebujete konzultaci.

Cena se stanovuje formou hodinové sazby