Analýza kontraktů a smluv

  • Stojíte před podepsáním nové obchodní smlouvy?
  • Nejste si jisti, zda nabídka, kterou jste obdrželi, je výhodná a v souladu s obchodními zvyklostmi?
  • Začínáte jednat s novým obchodním partnerem a potřebujete písemně zajistit vzájemnou mlčenlivost o použitých technologiích a know how?
  • Potřebujete poradit ohledně smluvního zajištění výrobních vzorků, sériových dodávek, držení rezervních zásob, plateb dodavatelům za úpravu současných či nákup nových výrobních nástrojů,  apod?
  • Máte za sebou náročné vyjednávání a jeho výsledek chcete interpretovat písemně?

Obraťe se na mě.

Mám zkušenosti s přípravou a analýzou kontraktů s předními světovými firmami a jejich dodavateli.

Znám smluvní úskalí a specifika používaná při dodavatelsko / odběratelských vztazích.