Vedení cost saving projektů

Základním předpokladem úspěšné spolupráce mezi dodavateli a jejich zákazníky je vzájemná důvěra a snaha o zvyšování vzájemné konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací a zároveň neustálým snižováním výrobních nákladů.

Zejména při opakované nebo sériové výrobě existuje spousta možností jak dosáhnout značných finančních a časových úspor.

Mám prokazatelné, bohaté zkušenosti s vedením cost saving projektů na mezinárodní úrovni. Znám praktické cesty vedoucí k jejich úspěšné realizaci a implementaci. Proto mi můžete důvěřovat.

Pro Vaše současné dodavatele

  • Zaměřím se na proces identifikace a shodnocení aktuálních možností a nastavení fungování systému do budoucna

Pro Vaše nové / potenciální dodavatele

  • Zajistím vyjednáváním a smluvně budoucí součinost při hledání meziročních úsporných řešení.

V obou těchto případech je vždy nutná úzká spolupráce mezi námi, klientem a dodavateli.